Vores Persondatapolitik

Vangby AS/ Vangby Sweden AB ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved forespørgsler, ordrer o. lign, afgiver dine personoplysninger til Vangby, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Vangby – herunder opbevaring af oplysninger i vores interne CRM- og økonomisystem.

Dine oplysninger bliver KUN brugt til samarbejde samt i den udstrækning du har givet tilladelse til i markedsføringsøjemed. Du modtager kun henvendelser fra Vangby!
Samtykket giver ikke tilladelse til, at tredjeparts selskaber må benytte dine personoplysninger til udsendelser eller andre markedsføringstiltag.
Vi videregiver kun for- og efternavn på attentionperson i forbindelse med leverancer. Vi deler ellers ikke personoplysningerne med virksomheder eller personer uden for Vangby uden dit udtrykkelige samtykke.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Og du kan altid bede os om at rette eller slette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. I det tilfælde skal du henvende dig til privacy@vangby.dk. Det er også her du skal henvende dig, hvis du vil gøre brug af din ret til at få en udleveret dine oplysninger (dataportabilitet).

Hvordan indsamler Vangby personoplysninger?

Vangby indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • I salgssituationer hvor der ordres en af Vangbys ydelser og/eller anmodes om en eller anden form for samarbejdsaftale.
 • Når du forespørger på en af Vangbys ydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne og/eller angiver dig som kontaktperson.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Vangby?

Vangby indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almene personoplysninger.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner – herunder demografiske oplysninger, købshistorik mm.
 • Browserinformationer.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Vangby personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Vangby mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Vangby det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores CRM-system.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Vangby indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for pågældende ydelser, samarbejde mm.

Vangbys formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine forespørgsler og køb af Vangbys ydelser.
 • Kontakt til dig under og/eller efter forespørgsel/køb.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser.
 • Tilpasning af Vangbys kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Vangby.
 • Opfyldelse af lovkrav.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Vangby baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Vangby kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb, samhandels- og/eller lejeaftaler mm.

Ligeledes kan Vangby behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Vangby kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.
Af legitime interesser, som Vangby forfølger kan blandt andet nævnes statistik, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre kvaliteten af Vangbys ydelser og produkter.

I nogle tilfælde vil Vangby modtage personoplysninger fra tredjepart – eksempelvis i forbindelse med indgåelse af aftale, hvor én medarbejder angiver en anden som værende kontaktperson.
I disse tilfælde er den ansvarlige for videregivelse af oplysningerne pålagt at informere de involverede om Vangbys vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.
Du vil dog altid være sikret god databehandlingspolitik med stor gennemsigtighed hos Vangby!

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Vangby behandler om dig.
 • Du har ret til at få rettet og ajourført de personoplysninger, Vangby har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Vangby har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Vangby alle oplysninger, som Vangby ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Vangby efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved anmodning til Vangby enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, telefonnummer, e-mailadresse samt eventuelle stilling hos den virksomhed, du i forbindelse med indledte aftale og/eller forespørgsel/køb af Vangbys ydelser.

Du kan også kontakte Vangby, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til: privacy@vangby.dk

Vangby vil indenfor 1 måned efter modtagelsen tage hånd om og behandle din anmodning.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Vangby, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vangby kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Vangby beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed samt behandling af persondata. Disse indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Persondata opbevares i vores interne CRM- og økonomisystem, som er sikret gennem personlige logins og tilsyn. Økonomisystemet har ydermere begrænset adgang af udvalgte medarbejdere.

For at undgå datatab tager Vangby løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, eller anden væsentlig ulempe, vil Vangby underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Vangbys sikkerhedsprocedurer vil løbende blive revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Vangby videregiver kun for- og efternavn i forbindelse med attentionperson ved leverancer.
Vangbys benytter sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer mm., men disse vil udelukkende foretage vedligeholdelser og ikke direkte håndtere og/eller behandle persondata.

Vangby deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i virksomheden. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig.
Vangby deler ellers ikke personoplysningerne med virksomheder eller personer uden for Vangby uden dit udtrykkelige samtykke.
Vangby kan dog i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Vangby sletter dine personoplysninger, når Vangby efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Vangbys behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til: privacy@vangby.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Maj, 2018.