Miljøprofil

Vejen til et grønnere Vangby

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores sortiment og processer, så vi kan rådgive vores kunder til grønnere løsninger. Vores bæredygtighedsstrategi er i overensstemmelse med internationalt godkendte principper, der omfatter menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Vores fokus på miljø er i høj grad styret af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi arbejder for at fremme bæredygtighed mest muligt i vores værdikæde. 

Bæredygtighedsdagsorden baseret på
FN’s verdensmål